Algemene Voorwaarden Blackpearl Entertainment

Financiële verplichtingen

1.Alle financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. Het overeengekomen bedrag is een All-in bedrag. Eventuele kosten zoals, loon belasting, premievolks verzekering, werknemers verzekering zijn niet inbegrepen. Deze komen voor de rekening van de Artiest.

Artiesten van Blackpearl Entertainment

1.De Opdrachtgever is tegenover Artiesten van Blackpearl Entertainment verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

2.De Artiest zal op verzoek van de Striptease Blackpearl Entertainment het logo, een foto en acts voor promotioneel gebruik aan Blackpearl Entertainment doen toekomen.

3.Artiesten van Blackpearl Entertainment zijn ruim op tijd voor optreden op de locatie aanwezig.

Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets te laat is dan laat Blackpearl Entertainment dit zo spoedig mogelijk weten en zorgt indien (mogelijk) voor vervanging.

4. Iedere schade aangebracht aan attributen , geluidsapparatuur etc . van Striptease Blackpearl Entertainment

zowel eigendom als ingehuurd , veroorzaakt door het aanwezige publiek , wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht .

Striptease Blackpearl Entertainment kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw , inboedel etc aangebracht door derde.

5.Blackpearl Entertainment is niet verantwoordelijk voor annulering van Artiest, door persoonlijke omstandigheden, extremen weersomstandigheden of autopech of ongeluk, bij tijdig melding van de Artiest zal Blackpearl Entertainment er alles aan doen dit voor Opdrachtgever zo adequaat mogelijk op te lossen.

6.Zodra de Opdrachtgever een Artiest heeft geboekt tegen een afgesproken prijs inclusief reiskosten, blijft deze prijs altijd van kracht deze wordt nooit hoger of lager.

7.Indien door overmacht de Artiest van ver moet komen zijn de extra kosten voor Blackpearl Entertainment

De Attributen voor de optredens

1.De attributen voor de optredens moeten in perfecte staat zijn, denkende aan een schoon en stevige stoel (podium), ondergrond veilig en voldoende ruimte voor het optreden.

2.Goedwerkende cd speler ook werkende voor kopie cd’s . Indien dit niet aanwezig is graag doorgeven aan

Blackpearl Entertainment, deze lossen het anders voor u op.

3.Aan shows die in privé sfeer worden gegeven vereisen we een degelijke om kleedruimte voor de Artiest.

4.Eventuele schade door stoten of omvallen is voor rekening van opdrachtgever , vandaar dat wij een grote vrije ruimte vragen.

5.Shows in openbare gelegenheden worden alleen gegeven met toestemming van eigenaar, de opdrachtgever dient dit te melden (van te voren) bij eigenaar .

6. Indien bij openbare gelegenheden schade wordt veroorzaakt komt dit helemaal ten goede voor Opdrachtgever.

7. Indien een Opdrachtgever wilt dat een Artiest aankomt in een bepaald kostuum moet dit altijd in overleg met Blackpearl Entertainment, niet elk kostuum kan wettelijk in het openbaar gedragen worden.

8.Onze Artiesten en hun begeleiders hebben recht op 2 consumpties.

9.Plaatsen in Nederland waar een hoog parkeertarief geldt, vallen deze kosten voor Opdrachtgever en valt dus buiten het afgesproken bedrag, dit is altijd tijdens boeking bekend.

10.Kwijtraken van persoonlijke bezittingen van de Artiest tijdens de act, komen voor rekening Opdrachtgever.

Annulering

1.Annulering tot 24 uur voor de boeking zijn kosteloos, tenzij vooraf schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Uitgesloten zijn vooraf gemaakte kosten voor bijvoorbeeld aangeschafte artikelen , boeking locaties ed.

2.Ter plaatsen aangekomen Artiest moet ten alle tijden worden betaald ook indien de act geannuleerd wordt (bijvoorbeeld familie , vrienden stellen de Act niet op prijs).

3.Annulering 2 uur voor aanvangstijd dienen mede afgerekend te worden Dit zal dan aan Blackpearl Entertainment voldaan moeten worden.

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten , waaronder het auteursrecht , op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Blackpearl Entertainment. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blackpearl Entertainment of derden.

 


 

Blackpearl entertainment

kvk 24394953